Masinaehitusliku projekteerimise valdkonnad

Täisautomaatne puidutööpink

Kliendi sooviks oli teostada puitdetailide otste töötlemisel kaks järjestikust operatsiooni. Eskiisprojekteerimise käigus töötasime välja seadme põhimõttelahenduse ja veendusime soovitud tootlikuse võimalikkuses. Projekteerisime seadme ja tagasime seadme valmistamise aegse inseneritoe. Tulemuseks on täisautomaatne programmjuhitav tööpink, mis võtab kassetist toorikud ja virnastab valmistoodangu alusele.

Puidu- ja paberitööstuse seadmed

Metallitööstusele eriseadmete projekteerimine

Seadme projekteerimine ja tõsised inseneriarvutused

Sööte seadmed

Poolautomaatne tootmisseade liimimiseks

Rakised ja testseadmed

Rakiste ja tööabinõude projekteerimine masinaehitusele ja elektroonikatööstusele

Tootmisliinide projekteerimine

Põllu ja metsamajanduse seadmed

Põllumajanduslike seadmete projekteerimine ja arendamine

Erinevad ergonoomilised lahendused

Eriotstarbelised tõsteseadmed 

Koppelevaator

Lintkonveierid

Konveierite ja transpordiliindide väljatöötamine

Puisteaine mahutid

Vastuvõtukolud

Keevispunkrid

Sõrestik konstruktsioonid

Lindipesur

Täisautomaatne seade konveierilintide pesemiseks

Palgi konveier

Vineeritööstusele ümarmaterjali transpordi ja ladustamise seadmed