Puisteaine mahutid ja kolud

Oleme projekteerinud mitmeid puistaine mahuteid ja punkerid. 

Mahutite projekteerimisel põhineme EVS-EN-ISO standardites toodud arvutusmeetoditele ja konstruktsiooninäidetele.

Näited mahutitest:

  1. Monteeritavad mahutid toiduainetetööstusele;
  2. Põllumajandusettevõtte teraviljahoidla vastuvõtupunker koos lintkonveieriga;
  3. Modulaarne monteeritav punkriseeria;
  4. Keeviskonstruktsiooniga mahuti.

Sõrestik konstruktsioonid ja tööplatvormid