Puidutööstuse täisautomaatse tööpingi projekteerimine

Programmjuhitav puidutöötlusseade.

Kliendi sooviks oli teostada puitdetailide otste töötlemisel kaks järjestikust operatsiooni. Seadme ehitamisel olid otsustavaks vajalik suur tööviljakus ja detailide pikkusmõõdu kõrge täpsus.

Nõmm Insenerid OÜ ülesanded seadme väljatöötamisel jagunesid mitmesse etappi:

 1. Eskiisprojekteerimise käigus töötasime välja seadme põhimõttelahenduse ja veendusime soovitud tootlikkuse võimalikkuses. Lahenduse toimivuses tuli veenda ka klienti.
 2. Masina projekteerimine. Nõmm Insenerid OÜ ülesandeks oli ka masina mehaanikaosa projekteerimine, mis sisaldas mahukaid arvutusi ning mitmeetapilist tööohutuse analüüsi. Meie ülesandeks oli ka tööprotsessi üksikasjalik kirjeldus ning automaatika inseneridele ja programmeerijale põhjaliku tööülesande koostamine.
 3. Tööpingi ehitamise ja häälestamise põhikoormus langes meie heale koostööpartnerile. Nõmm Insenerid OÜ inseneride ülesandeks oli koostetöö juhendamine ja seadme katsetamise ajal konstruktsiooni täiendamine.
 4. Kasutus ja hooldusjuhendite koostamine vastavalt kehtivatele normidele.  Seadme ohutuse tagamine. Puidutöö seadmetele iseloomulike kõrge pöörlemissagedusega lõiketerade tõttu tuli välja töötada mitmeid lahendusi töötajate turvalisuse tagamiseks.
Tulemuseks on täisautomaatne, programmjuhitav tööpink, mis võtab kassetist toorikud, töötleb need ja virnastab valmistoodangu alusele.


Puidu- ja paberitööstuse seadmete projekteerimine

Metallitööstusele eriseadmete projekteerimine

Mitmete seadmete väljatäätamise käigus on projekteerimise aluseks olnud tõsised inseneriarvutused. Näideteks on:

 • Hüddropressi töölaua liugelaagrite projekteerimine;
 • Sünkroniseeritud valtsimse masina hammasülekannete arvutus ning sidurite valik;
 • Väntmehhanismide konstrueerimine dünaamikaarvuts ja konstrueerimine. 

Projekteeritud tootmisseadmete näiteid

 • Poolautomaatne tootmisseade liimimiseks
 • Hüdrotungraua katsestendi projekteerimine
 • Elektroonikakomponendi jalapainutusseadme projekteerimine ja valmistamine
 • Neetimisseadme väljatöötamine elektroonikatööstusele
 • APJ portaalfreesi projekteerimine
 • Elektroonikakomponendi testrakise väljatöötamine ja valmistamine
 • Optilise katseseadme peenmehaanika projekteerimine.
 • Alusepurustaja projekteerimine;
 • Survekatse seade alumiiniumist valudetailidele
 •  Freesimisrakise projekteerimine APJ tööpingile
 • Pendelsae projekteerimine
 • Puidutöömasina sööteseadme projekteerimine
 • Läbivoolul sälgufreespingi konstrueerimine
 • Pinnasepuuri kandurajami konstrueerimine 
 • Perforeerimismasina konstrueerimine


Rakised ja testseadmed

Rakiste ja tööabinõude projekteerimine masinaehitusele ja elektroonikatööstusele

Tootmisliinide projekteerimine

Nõmm Insenerid OÜ on projekteerinud mitmeid tootmisliine:

 • Keemiatööstuse küpsetus ja pesuliin;
 • Metalltoodete värvimisliin;
 • Paekivikillustiku tootmise seadmete komplekt ja paigutus;
 • Transpordi ja ladustusliin ümarmaterjali käitlemiseks vineeritööstuses. Projekti tegi huvitavaks ülesanne mahutada üks osa konveierliinist väga kitsastesse oludesse.

Pesuseadmete konstrueerimine ja valmistamine

Nõmm Insenerid OÜ-s on välja töötatud pesuseadmed:

1. Ratastel konteinerite automaatseks pesemiseks ja virnastamiseks projekteeritud pesuliin.

Seade on võimeline etteandealalt haarama etteandeliinilt kasti ja selle vastavalt ettenähtud programmile puhtaks pesema. Seadme projekteerimise käigus töötasime välja spetsiaalse madalsurve pesupea, mis suudab pesta kuni 0,8 m3 konteinereid. Pesuseadme järel on virnastamise masin, mis paigutab ratastel konteinerid üksteise sisse. Loodava virna kõrgust on  võimalik valida vastavalt tootmise vajadustele. Mõlemad seadmed on võimelised käitlema nii kahe- kui neljarattalisi prügikaste. See lahendus on projekteeritud jäätmekäitlus ettevõtete vajadusi silmas pidades.

2. Laia konveierilindi automaatne survepesuseade.

Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta